Życie
na życie
ubezpieczenia

nasza oferta

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Polska GRUPA ASEKURACYJNA SP. Z O.O. podjęła współpracę z TUnŻ „WARTA S.A. W wyniku wspólnych działań przygotowaliśmy dla Państwa ofertę indywidualnego ubezpieczenia na życie, która dotąd była zarezerwowana wyłącznie dla osób objętych grupowym ubezpieczeniem pracowniczym.

Warta

Warta dla Ciebie i Rodziny to oferta dla osób pomiędzy 18 a 66 rokiem życia, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek rożnych nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie ochronne. W zależności od wybranego wariantu zapewnia pomoc finansową Tobie oraz Twoim najbliższym w wielu losowych sytuacjach, tj. pobyt w szpitalu, operacja, poważna choroba, wypadek. To także zabezpieczenie Twoich najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Poza wsparciem finansowym ubezpieczenie zapewnia także szereg usług w ramach Pakietu Medycznego, np. transport medyczny, organizacja rehabilitacji, opieka pielęgniarki po hospitalizacji.

oferta kierowana jest do klientów Polskiej Grupy Asekuracyjnej
oraz członków ich rodzin.

Specjalnie opracowany Program „Warta dla Ciebie i Rodziny” z Pakietem Medycznym „Twoje Życie”
umożliwia wybór jednego z pięciu wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Warta dla Ciebie i Rodziny

WARIANT Twoje Życie i Zdrowie z pakietem L Życie i Zdrowie Rodzic z Dzieckiem pakietem L Życie i Zdrowie Rodziny pakietem L Życie i Zdrowie We Dwoje pakietem L Życie Rodziny plus z pakietem L KARENCJA
Dedykowana grupa
UBEZPIECZONY            
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 150 000 130 000 150 000 170 000  
śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 120 000 135 000 120 000 135 000 150 000
śmierć w wyniku wypadku przy pracy 90 000 105 000 90 000 105 000 120 000
śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 50 000 60 000 50 000 60 000 70 000 6 mies.
śmierć w wyniku wypadku 80 000 90 000 80 000 90 000 100 000
inwalidztwo w wyniku wypadku 50 000 60 000 50 000 60 000 70 000
śmierć 40 000 45 000 40 000 45 000 50 000 6 mies.
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku – za 1% uszczerbku 200 200 200 200 400
wystąpienie poważnego zachorowania 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 6 mies.
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu choroby 60 50 60 60 80 3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu choroby 300 300 300 300 400 3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu wypadku* 80 70 80 80 100
dzienne świadczenie szpitalne OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 300 300 300 300 400
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: zawał serca, udar mózgu 100 100 100 100 140 3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny 110 100 110 110 140
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek przy pracy 110 100 110 110 140
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy 140 130 140 140 180
dzienne świadczenie szpitalne PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku 30 30 30 30 40 3 mies. (choroba)
operacje 1 000 1 500 1 000 2 500 2 000 6 mies. (choroba)
leczenie specjalistyczne 1 000 1 500 1 000 2 500 2 000 6 mies. (choroba)
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji 10 000 10 000 10 000 15 000 20 000 6 mies. (choroba)
RODZIC UBEZPIECZONEGO            
śmierć rodzica   1 000 1 000 1 000 1 500 6 mies.
śmierć rodzica w wyniku wypadku   2 000 2 000 2 000 3 000
śmierć rodzica małżonka/partnera     1 000 1 000 1 500 6 mies.
śmierć rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku     2 000 2 000 3 000
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO            
śmierć małżonka/partnera     6 000 9 000 10 000 6 mies.
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku     12 000 18 000 20 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego     18 000 27 000 30 000
śmierć małżonka/partnera w wyniku zawału serca lub udaru mózgu     12 000 18 000 20 000 6 mies.
inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku     10 000 18 000  
wystąpienie u małżonka/partnera poważnego zachorowania     2 000 2 000   6 mies.
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu choroby*     30 30   3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu choroby     300 300   3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera z tytułu wypadku*     80 80  
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku     300 300  
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: zawał serca, udar mózgu     70 70   3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny     110 110  
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek przy pracy     110 110  
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: wypadek komunikacyjny przy pracy     140 140  
dzienne świadczenie szpitalne małżonka/partnera PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu choroby lub wypadku     30 30   3 mies. (choroba)
DZIECKO UBEZPIECZONEGO            
śmierć dziecka   2 000 2 000   3 000 6 mies.
śmierć dziecka w wyniku wypadku   4 000 4 000   6 000
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego   3 000 2 000   3 000 6 mies.
urodzenie się dziecka     800   1 000 10 mies.
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną     1 200   1 700
śmierć noworodka     2 000   3 000 6 mies.
wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania   3 000 2 000     6 mies.
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu choroby*   40 30     3 mies.
dzienne świadczenie szpitalne dziecka z tytułu wypadku*   100 80    
rekonwalescencja dziecka   1 000 1 000     3 mies. (choroba)
Pakiet medyczny w wariancie "Twoje Życie" tak tak tak tak tak
SKŁADKA MIESIĘCZNA 59 zł 72 zł 77 zł 88 zł 96 zł

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.
Po przekroczeniu 70 roku życia ubezpieczenie może być kontynuowane w wariancie „Twoje Życie 55 Plus”.

Przygotowaliśmy również dla Państwa ofertę ubezpieczenia na życie dla osób po 55. roku życia z możliwością kontynuacji aż do 80. roku życia.

Ubezpieczenie w wariancie Twoje Życie 55 Plus zapewnia wsparcie finansowe w razie wypadku. Poza wypłatą pieniędzy z polisy otrzymają Państwo także profesjonalną pomoc w ramach Pakietu Medycznego.

Specjalnie opracowany Program WARTA Dla Ciebie i Rodziny - 55 PLUS z Pakietem Medycznym „Twoje Życie 55 PLUS” umożliwia wybór jednego z pięciu wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Warta dla Ciebie i Rodziny 55 plus

WARIANT Podstawowy S M L XL Karencja
UBEZPIECZONY            
śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 30 000 45 000 60 000 69 000 80 000
śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 30 000 40 000 44 000 50 000
inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 25 000 30 000 33 000 35 000
śmierć ubezpieczonego 10 000 15 000 20 000 22 000 25 000 6 mies.
powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku – za 1 % uszczerbku 100 100 100 100 100
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” z tytułu wypadku* 30 30 50 50 50
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego „Twoje Życie 55 Plus” OIOM, jednorazowe z tytułu wypadku 200 200 200 200 200
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS: wypadek komunikacyjny 65 65 85 85 85
dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS: rekonwalescencja poszpitalna z tytułu wypadku 20 20 20 20 20
urodzenie się wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka 250 za trzeciego i czwartego wnuka 50 za każdego kolejnego wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka 250 za trzeciego i czwartego wnuka 50 za każdego kolejnego wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka 250 za trzeciego i czwartego wnuka 50 za każdego kolejnego wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka 250 za trzeciego i czwartego wnuka 50 za każdego kolejnego wnuka 200 zł za pierwszego i drugiego wnuka 100 za trzeciego i czwartego wnuka 20 za każdego kolejnego wnuka 10 mies.
operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 800 800 800 800 800
ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku 200 200 200 200 200
powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 4 000 5 000 6 000 7 500 9 000 6 mies. (choroba)
śmierć małżonka/partnera ubezpieczonego 2 000 6 mies.
śmierć małżonka/partnera ubezpieczonego w wyniku wypadku 2 500 3 500 5 000 6 500 10 000
śmierć małżonka/partnera ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 5 000 7 000 10 000 13 000 18 000
pakiet medyczny w wariancie „Twoje Życie 55 Plus” TAK TAK TAK TAK TAK
pakiet medyczny teleopieka kardiologiczna TAK TAK TAK TAK TAK
Składka miesięczna 69 zł 84 zł 99 zł  114 135    

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

likwidacja szkód

Jeżeli wystąpiło nagłe zachorowanie tj. stan chorobowy powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, lub doznałeś uszkodzenia ciała w wyniku wypadku i chcesz skorzystać z pomocy w ramach Pakietu Medycznego zadzwoń do Centrum Operacyjnego Warty pod numer 502 308 308 (opłata według taryfy operatora), które jest czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

likwidacja szkód

tel +48 502 308 308 lub +48 801 308 308

web www.warta.pl/szkoda-zyciowa

Warta

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o.

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

+48 22 398-69-86
+48 22 398-69-87
+48 22 451-01-25

kontakt@pga.pl

sprawdź także...

Polska Grupa Asekuracyjna to nie tylko specjalistyczne programy dostosowane do potrzeb konkretynych grup zawodowych, oferujemy również ubezpieczenia majątkowe.

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[52.207366048313915,20.933824989790875]