Życie
na życie
ubezpieczenia

nasza oferta

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Polska GRUPA ASEKURACYJNA SP. Z O.O. podjęła współpracę z TUnŻ „WARTA S.A. W wyniku wspólnych działań przygotowaliśmy dla Państwa ofertę indywidualnego ubezpieczenia na życie, która dotąd była zarezerwowana wyłącznie dla osób objętych grupowym ubezpieczeniem pracowniczym.

Warta

Warta dla Ciebie i Rodziny to oferta dla osób pomiędzy 18 a 66 rokiem życia, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek rożnych nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie ochronne. W zależności od wybranego wariantu zapewnia pomoc finansową Tobie oraz Twoim najbliższym w wielu losowych sytuacjach, tj. pobyt w szpitalu, operacja, poważna choroba, wypadek. To także zabezpieczenie Twoich najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Poza wsparciem finansowym ubezpieczenie zapewnia także szereg usług w ramach Pakietu Medycznego, np. transport medyczny, organizacja rehabilitacji, opieka pielęgniarki po hospitalizacji.

oferta kierowana jest do klientów Polskiej Grupy Asekuracyjnej
oraz członków ich rodzin.

Specjalnie opracowany Program „Warta dla Ciebie i Rodziny” z Pakietem Medycznym „Twoje Życie”
umożliwia wybór jednego z pięciu wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Warta dla Ciebie i Rodziny

WARIANT Twoje Życie i Zdrowie z pakietem L Życie i Zdrowie Rodzic z Dzieckiem pakietem L Życie i Zdrowie Rodziny pakietem L Życie i Zdrowie We Dwoje pakietem L Życie Rodziny plus z pakietem L KARENCJA
Dedykowana grupa
UBEZPIECZONY            
Śmierć ubezpieczonego 40 000 zł 45 000 zł 40 000 zł 45 000 zł 50 000 zł 6 m-cy
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 80 000 zł 90 000 zł 80 000 zł 90 000 zł 100 000 zł  
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 120 000 zł 135 000 zł 120 000 zł 135 000 zł 150 000 zł  
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 90 000 zł 105 000 zł 90 000 zł 105 000 zł 120 000 zł  
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 130 000 zł 150 000 zł 130 000 zł 150 000 zł 170 000 zł  
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawał u serca lub udaru mózgu 50 000 zł 60 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 70 000 zł 6 m-cy
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku 400 zł za 1% trwałego uszczerbku  
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 6 m-cy
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 50 000 zł 60 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 70 000 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku choroby 60 zł 50 zł 60 zł 60 zł 80 zł 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 400 zł 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu 80 zł 70 zł 80 zł 80 zł 100 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu 40 zł 35 zł 40 zł 40 zł 50 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 400 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 110 zł 100 zł 110 zł 110 zł 140 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy 110 zł 100 zł 110 zł 110 zł 140 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 140 zł 130 zł 140 zł 140 zł 180 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 140 zł 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalnej (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 40 zł 3 m-ce
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 6 m-cy
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego 1 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 2500 zł 2 000 zł 6 m-cy
Operacje ubezpieczonego 1 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 2500 zł 2 000 zł 6 m-cy
MAŁŻONEK/PARTNER UBEZPIECZONEGO            
Śmierć małżonka lub partnera - - 6 000 zł 9 000 zł - 6 m-cy
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku - - 12 000 zł 18 000 zł -  
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego - - 18 000 zł 27 000 zł -  
Śmierć małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu - - 12 000 zł 18 000 zł - 6 m-cy
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku choroby do 14 dnia pobytu - - 30 zł 30 zł - 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku choroby od 15 dnia pobytu - - 15 zł 15 zł - 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby - - 300 zł 300 zł - 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu - - 80 zł 80 zł -  
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu - - 40 zł 40 zł -  
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku - - 300 zł 300 zł -  
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego - - 110 zł 110 zł -  
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy - - 110 zł 110 zł -  
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - - 140 zł 140 zł -  
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu - - 70 zł 70 zł - 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) - - 30 zł 30 zł - 3 m-ce
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania - - 2 000 zł 2 000 zł - 6 m-cy
Inwalidztwo małżonka lub partnera w wyniku wypadku - - 10 000 zł 18 000 zł -  
DZIECKO UBEZPIECZONEGO            
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego - 3 000 zł 2 000 zł - 3 000 zł 6 m-cy
Śmierć dziecka - 2 000 zł 2 000 zł - 3 000 zł 6 m-cy
Śmierć dziecka w wyniku wypadku - 4 000 zł 4 000 zł - 6 000 zł  
Śmierć noworodka -   2 000 zł - 3 000 zł 6 m-cy
Urodzenie się dziecka -   800 zł - 1 000 zł 10 m-cy
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną -   1 200 zł - 1 700 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku choroby do 14 dnia pobytu - 40 zł 30 zł - - 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku choroby od 15 dnia pobytu - 20 zł 15 zł - - 3 m-ce
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu - 100 zł 80 zł - -  
Dzienne świadczenie szpitalne dziecka - za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu - 50 zł 40 zł - -  
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania - 3 000 zł 2 000 zł - - 6 m-cy
Rekonwalescencja dziecka - 1 000 zł 1 000 zł - - 3 m-ce
RODZIC UBEZPIECZONEGO            
Śmierć rodzica - 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 500 zł 6 m-cy
Śmierć rodzica małżonka lub partnera - - 1 000 zł 1 000 zł 1 500 zł 6 m-cy
Śmierć rodzica w wyniku wypadku - 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł  
Śmierć rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku - - 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł  
PAKIET MEDYCZNY            
Pakiet medyczny w wariancie "Twoje Życie" tak tak tak tak tak  
SKŁADKA MIESIĘCZNA 59 zł 72 zł 77 zł 88 zł 96 zł  

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia.
Po przekroczeniu 70 roku życia ubezpieczenie może być kontynuowane w wariancie „Twoje Życie 55 Plus”.

Przygotowaliśmy również dla Państwa ofertę ubezpieczenia na życie dla osób po 55. roku życia z możliwością kontynuacji aż do 80. roku życia.

Ubezpieczenie w wariancie Twoje Życie 55 Plus zapewnia wsparcie finansowe w razie wypadku. Poza wypłatą pieniędzy z polisy otrzymają Państwo także profesjonalną pomoc w ramach Pakietu Medycznego.

Specjalnie opracowany Program WARTA Dla Ciebie i Rodziny - 55 PLUS z Pakietem Medycznym „Twoje Życie 55 PLUS” umożliwia wybór jednego z trzech wariantów ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Warta dla Ciebie i Rodziny 55 plus

WARIANT Twoje Życie i Zdrowie z pakietem L Życie i Zdrowie Rodzic z Dzieckiem pakietem L Życie i Zdrowie Rodziny pakietem L Karencja
Dedykowana grupa
UBEZPIECZONY        
Śmierć ubezpieczonego 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 6 m-cy
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł  
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 zł 55 000 zł 70 000 zł  
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku 200 zł za 1% trwałego uszczerbku  
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 6 m-cy
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 30 000 zł 35 000 zł 40 000 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu 50 zł 50 zł 50 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku od 15 dnia pobytu 25 zł 25 zł 25 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 300 zł 300 zł 300 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego 100 zł 100 zł 100 zł  
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego PLUS - świadczenie rehabilitacyjne poszpitalnej (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 30 zł 30 zł 30 zł 3 m-ce
Operacje ubezpieczonego 1 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 6 m-cy
DZIECKO UBEZPIECZONEGO        
Urodzenie się wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka, 250 zł za trzeciego i czwartego wnuka, 50 zł za każdego kolejnego wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka, 250 zł za trzeciego i czwartego wnuka, 50 zł za każdego kolejnego wnuka 500 zł za pierwszego i drugiego wnuka, 250 zł za trzeciego i czwartego wnuka, 50 zł za każdego kolejnego wnuka  
PAKIET MEDYCZNY        
Pakiet medyczny w wariancie "Twoje Życie" tak tak tak  
Pakiet medyczny "Teleopieka kardiologiczna" tak tak tak  
Składka miesięczna 69 zł 84 zł 98 zł  

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

likwidacja szkód

Jeżeli wystąpiło nagłe zachorowanie tj. stan chorobowy powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w sposób nagły, zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, lub doznałeś uszkodzenia ciała w wyniku wypadku i chcesz skorzystać z pomocy w ramach Pakietu Medycznego zadzwoń do Centrum Operacyjnego Warty pod numer 502 308 308 (opłata według taryfy operatora), które jest czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

likwidacja szkód

tel +48 502 308 308 lub +48 801 308 308

web www.warta.pl/szkoda-zyciowa

Warta

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy zgłosić się do podmiotu obsługującego ubezpieczenie - PGA Sp. z o.o.

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok.19
02-486 Warszawa

+48 22 398-69-86
+48 22 398-69-87
+48 22 451-01-25

kontakt@pga.pl

sprawdź także...

Polska Grupa Asekuracyjna to nie tylko specjalistyczne programy dostosowane do potrzeb konkretynych grup zawodowych, oferujemy również ubezpieczenia majątkowe.

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok.19
02-486 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]